Aanbieders en lesgevers

U bent hier

Inschrijving voor aanbieders open

Wil je als organisatie graag zelf Multimove organiseren en aanbieden voor de 3- tot 8-jarigen in jouw buurt? Bekijk welke voorwaarden er zijn en vul snel het aanvraagformulier in.
Nu inschrijven

  • Bekijk de didactische tips voor lesgevers
  • Bekijk enkele relevante en interessante artikels in de ISB-Kennisbank (www.isbkennisbank.be)
  • Wil je zelf meer info geven over Multimove aan je bestuur, gemeente, sportraad, lesgevers, ... gebruik dan deze standaard powerpoint als leidraad.
  • Multimove voor iedereen: In deze rubriek geven we tips, aandachtspunten, goede voorbeelden, ... om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. We denken hierbij ook aan kinderen uit kansarme gezinnen, kinderen met een beperking, etnisch culturele minderheden, ...

Getuigenis lesgever

Sommige kinderen waren bij aanvang van de lessenreeks op bepaalde gebieden motorisch erg onderontwikkeld. Door de kinderen te prikkelen in alle bewegingsvaardigheden is er een enorme vooruitgang merkbaar, ik vermoed door de jonge leeftijd.